1. Giáo viên a. Giáo viên dạy giỏi huyện 1. Ngô Văn Định ( Môn Lý) - Giải Ba 2. Hoàng Thị Phượng( Môn Sinh) - Giải KK 3. Đào Thị Thúy Hà (Anh Văn) - Giải KK b. Giáo viên dạy giỏi cụm 1. Nguyễn Thị Hải Yến- ( Chuyên đề GVCN giỏi)- Giải nhì cụm c. Thi đồ dựng dạy học tự làm:...